1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Dịch vụ bảo mật website - tối ưu hóa website - sửa lỗi website
 3. - Chào Guest! Bạn vui lòng đọc qua NỘI QUY của HVN trước khi làm 1 việc gì đó để tránh bị hệ thống xóa tài khoản không thông báo.
  Bạn có thể thao khảo qua các cập nhật mới nhất của HVN tại đây
  - Nếu Bạn là Khách bạn không thể xem các chủ đề mới nhất bằng Thống kê, Và bạn chỉ được đọc 5 bài Viết Của HVN mà thôi. Để tiếp tục vui lòng đăng ký thành viên TẠI ĐÂY

  - Đăng nhập để ẩn quảng cáo.

Tổng hợp các hàm trong VB 6 ( Có giải thích tiếng việt)

Discussion in 'Visual Basic 6.0' started by Hackerpro536, Aug 25, 2013.

Lượt xem: 441

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Hackerpro536

  Hackerpro536 Administrative Staff Member Administrator Moderator
  • 113/113

  Joined:
  Aug 30, 2012
  Messages:
  6,736
  Likes Received:
  6,070
  Gender:
  Male
  Tên hàm:
  Abs
  Mô tả:
  Abs(number)
  Lấy trị tuyệt đối của số Number
  Tham số:
  Number
  Số cần tính
  Ví dụ:
  PHP:
  <span class="syntaxdefault"><br />OptionExplicit<br />PrivateSubForm_Load</span><span class="syntaxkeyword">()<br /></span><span class="syntaxdefault">DimMyNumber<br />MyNumber </span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">Abs</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">50.3</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxstring">' Returns 50.3.<br />MyNumber =Abs(-50.3)' </span><span class="syntaxdefault">Returns 50.3</span><span class="syntaxkeyword">.<br /></span><span class="syntaxdefault">EndSub</span>
  Tên hàm:
  AppActivate
  Mô tả:
  AppActivatetitle [, wait]
  Gọi một cửa sổ đang chạy activate (Nếu cửa sổ đó chưa được mở sẽ xảy ra lỗi)
  Tham số:
  title
  Tiêu đề của cửa sổ đó
  wait
  Thời gian chờ
  Ví dụ:
  PHP:
  <span class="syntaxdefault">OptionExplicit<br />PrivateSubForm_Load</span><span class="syntaxkeyword">()<br /></span><span class="syntaxdefault">DimMyAppID</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxdefault">ReturnValue<br />AppActivate</span><span class="syntaxstring">"Microsoft Word"' Activate Microsoft<br />' </span><span class="syntaxdefault">Ham AppActivate co the su dung gia tri </span><span class="syntaxkeyword">do </span><span class="syntaxdefault">hm shelltra ve<br />MyAppID </span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">Shell</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxstring">"C:\WORD\WINWORD.EXE"</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxdefault">1</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxstring">' Run Microsoft Word.<br />AppActivateMyAppID' </span><span class="syntaxdefault">Activate Microsoft<br /></span><span class="syntaxstring">' Word.<br />ReturnValue =Shell("c:\EXCEL\EXCEL.EXE", 1)' </span><span class="syntaxdefault">Run Microsoft Excel</span><span class="syntaxkeyword">.<br /></span><span class="syntaxdefault">AppActivateReturnValue</span><span class="syntaxstring">' Activate Microsoft<br />' </span><span class="syntaxdefault">Excel</span><span class="syntaxkeyword">.<br /></span><span class="syntaxdefault">EndSub</span>
  Tên hàm:
  Array
  Mô tả:
  Array(arglist)
  Gán các giá trị trong arglistvào một mảng.
  Tham số:
  arglist : chứa giá trị của cần tạo mảng, các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Giá trị đầu sẽ được gán cho chỉ số index đầu, giá trị thứ 2 gán cho chỉ số index 2...
  Ví dụ:
  PHP:
  <span class="syntaxdefault"><br />DimMyWeek</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxdefault">MyDay<br />MyWeek </span><span class="syntaxkeyword">=Array(</span><span class="syntaxstring">"Mon"</span><span class="syntaxkeyword">,</span><span class="syntaxstring">"Tue"</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxstring">"Wed"</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxstring">"Thu"</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxstring">"Fri"</span><span class="syntaxkeyword">,</span><span class="syntaxstring">"Sat"</span><span class="syntaxkeyword">, </span><span class="syntaxstring">"Sun"</span><span class="syntaxkeyword">)<br /></span><span class="syntaxstring">' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base<br />' </span><span class="syntaxdefault">statement</span><span class="syntaxkeyword">).<br /></span><span class="syntaxdefault">MyDay </span><span class="syntaxkeyword">= </span><span class="syntaxdefault">MyWeek</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">2</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxstring">' MyDaycontains "Tue".<br />MyDay = MyWeek(4)' </span><span class="syntaxdefault">MyDaycontains </span><span class="syntaxstring">"Thu" </span><span class="syntaxdefault"></span>
  Tên hàm:
  Asc
  Mô tả:
  Asc(string)
  Chuyển ký tự thành mã Ascii
  Tham số:
  string
  Chuỗi cần chuyển
  Ví dụ:
  OptionExplicit
  PrivateSubForm_Load()
  DimMyNumber
  MyNumber =Asc("A")' Returns 65.
  MyNumber =Asc("a")' Returns 97.
  MyNumber =Asc("Apple")' Returns 65.
  EndSub

  Tên hàm:
  ****
  Mô tả:
  ****
  Phát ra tiếngBeeptừ loa của hệ thống
  Ví dụ:
  PHP:
  <span class="syntaxdefault"><br />OptionExplicit<br />PrivateSubForm_Load</span><span class="syntaxkeyword">()<br /></span><span class="syntaxdefault">DimI<br /></span><span class="syntaxstring">'Phat ra ba tieng **** lien tuc<br />ForI = 1To3<br />****<br />NextI<br />EndSub</span>
  tới đây thôi.!mai ae ăn món khác

  [ Bài viết từ Mobile Device ]
   
Tin đăng được kiểm duyệt. Tất cả Bài viết và Tài khoản của Bạn sẽ bị xóa nếu:

✓ Không được bình luận vào các bài viết quá lâu quá 3 tháng so với hiện tại (đào top)
✓ Tiêu đề tin đăng Viết hoa (Không được viết hoa tiêu đề)
✓ Đăng tin bài không đúng chuyên mục nhiều lần.
✓ Đăng bài nội dung nhằm SEO, chèn từ khóa không liên quan đến bài viết vào diễn đàn.
✓ Nội dung bài viết không Logic, Tin đăng có nhiều khoảng trống
✓ Cố tình Spam, đăng nội dung không theo quy định tại diễn đàn.

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)