1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Dịch vụ bảo mật website - tối ưu hóa website - sửa lỗi website
 3. - Chào Guest! Bạn vui lòng đọc qua NỘI QUY của HVN trước khi làm 1 việc gì đó để tránh bị hệ thống xóa tài khoản không thông báo.
  Bạn có thể thao khảo qua các cập nhật mới nhất của HVN tại đây
  - Nếu Bạn là Khách bạn không thể xem các chủ đề mới nhất bằng Thống kê, Và bạn chỉ được đọc 5 bài Viết Của HVN mà thôi. Để tiếp tục vui lòng đăng ký thành viên TẠI ĐÂY

  - Đăng nhập để ẩn quảng cáo.

[Wapka] Hướng dẫn làm auto cấp độ, đếm tổng số bài viết cho forum

Discussion in 'Wapka' started by Hackerpro536, Aug 24, 2013.

Lượt xem: 354

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Hackerpro536

  Hackerpro536 Administrative Staff Member Administrator Moderator
  • 113/113

  Joined:
  Aug 30, 2012
  Messages:
  6,736
  Likes Received:
  6,070
  Gender:
  Male
  Hôm nay hệ thống chúng tôi sẽ share lại 1 code hay dùng làm wapka mà trước đây HackerGroup Từng dùng.
  Code có chức năng:
  * đếm số lượng bài viết
  * auto cấp bậc quân đội theo bài viết
  * show cấp bậc bằng ảnh quân hàm.!
  Hd chi tiết:
  đăng nhập wapka -> vào site -2(footer) forum -> paste code sau:
  PHP:
  <span class="syntaxhtml"><span class="syntaxdefault"></span><span class="syntaxkeyword"><</span><span class="syntaxdefault">script language</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"javascript"</span><span class="syntaxkeyword">></span><span class="syntaxdefault">var y</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">':user-fmsg:'</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault"> if</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">50</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Học Viên"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153076_21f6091795.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">100</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Tân Binh"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153077_1f4825d9ac.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">150</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Binh Bét"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153078_40523b7169.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">200</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Binh Nhì"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153079_f993c0870f.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">250</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Binh Nhất"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153080_8de2d3192c.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">300</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Hạ Sĩ"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153081_31ebcf6260.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}else{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">350</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Trung Sĩ"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153082_ef2855567e.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">400</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Thiếu Úy"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153083_e96a88693e.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">450</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Trung Úy"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153084_38ed70b215.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">500</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Đại Úy"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153085_c60cfd05df.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">550</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Thiếu Tá"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153099_8678e91f24.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">600</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Trung Tá"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153100_e11895b9ab.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">650</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Đại Tá"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153101_28d3494f74.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">700</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Thiếu Tướng"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153102_52b48beabe.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">750</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Trung Tướng"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153103_216cb2778a.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault">800</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Đại Tướng"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153104_017c5ec01c.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}</span><span class="syntaxdefault"> else</span><span class="syntaxkeyword">{if(</span><span class="syntaxdefault">y</span><span class="syntaxkeyword">></span><span class="syntaxdefault">800</span><span class="syntaxkeyword">){</span><span class="syntaxdefault">t</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"Tổng Tư Lệnh"</span><span class="syntaxkeyword">;</span><span class="syntaxdefault">post</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"/img/400153/400153105_4fbb192d16.gif"</span><span class="syntaxkeyword">}}}}}}}}}}}}}}}}};</span><span class="syntaxdefault"></script></span><div style="display:none">:eprofile-0:<input type="text" name="pr_var[555]"/>@@OK:/eprofile:</div><script language="javascript"> var mc=document.getElementsByName("mchs")[0].value; document.write('<img src="setprofile_0.xhtml?mchs='+mc+'&pr_var[555]=:user-fmsg:&pr_var[666]=:user-credit:&pr_var[777]='+t+'&pr_var[888]='+post+'&ret_s=0&submit=OK" width="1px"/>'); </script></span>
  sau đó củng tại site này bấm edit site ->vào Mif thêm
  : prvar_555: để hiện ảnh cấp hàm.
  : prvar_666: để hiện số lượng bài viết.
  : prvar_777: để hiện số tiền.
  : prvar_888: để hiện hết 4cái trên.!
  Chú ý: dấu : và prvar viết dính liền lại nha

  Rồi xong rồi đó.!
  Chúc ae thành công.!
  Thank yk.hehe
   
 2. ThienLong326

  ThienLong326 Thành Viên Tích Cực Member HVN
  • 18/23

  Joined:
  Aug 20, 2013
  Messages:
  566
  Likes Received:
  20
  Gender:
  Male
  Like.

  [ Bài viết từ Mobile Device ]
   
Tin đăng được kiểm duyệt. Tất cả Bài viết và Tài khoản của Bạn sẽ bị xóa nếu:

✓ Không được bình luận vào các bài viết quá lâu quá 3 tháng so với hiện tại (đào top)
✓ Tiêu đề tin đăng Viết hoa (Không được viết hoa tiêu đề)
✓ Đăng tin bài không đúng chuyên mục nhiều lần.
✓ Đăng bài nội dung nhằm SEO, chèn từ khóa không liên quan đến bài viết vào diễn đàn.
✓ Nội dung bài viết không Logic, Tin đăng có nhiều khoảng trống
✓ Cố tình Spam, đăng nội dung không theo quy định tại diễn đàn.

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)